Általános Szerződési Feltételek

1. §
Bevezetés

 1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek határozzák meg a workornot.hu webhely szabályait és működési módját
 2. A workornot.hu webhely a nyilvánosság számára online elérhető.
 3. Ezek az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák a workornot.hu webhely és a webhely felhasználóinak jogait és kötelezettségeit. A weboldal üzemeltetője az Általános Szerződési Feltételek és az általánosan alkalmazandó jogszabályok szerint nyújt elektronikus szolgáltatásokat.
 4. Az alábbi Feltételekben nem szabályozott kérdésekben az általánosan alkalmazandó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 5. A Webhely használatának megkezdése előtt a Felhasználók jogosultak és kötelesek elolvasni az Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket a workornot.hu weboldalon tesszük elérhetővé oly módon, hogy lehetővé tegye annak tartalmának ingyenes megismerését. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával Ön beleegyezik és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket, valamint az Üzemeltetővel az Oldal használatára vonatkozó megállapodást.

2. §
Szószedet

 1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben szereplő feltételek a következők, hacsak a Szerződési feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek :
  1. Adminisztrátor/Moderátor - az Üzemeltető nevében a webhely üzemeltetéséért, a háttér felügyeletéért és a webhely erőforrásaiért felelős személy.
  2. Adatok - üzleti tevékenységet folytató vállalkozókra vonatkozó nyilvános nyilvántartásokból származó információk;
  3. Vállalat - a Webhelyen keresztül értékelendő munkáltató, függetlenül a vállalkozás típusától jogi személyiség vagy annak hiánya.
  4. Kapcsolatfelvételi űrlap - az Üzemeltető weboldalának olyan funkciója, amelyen keresztül a Weboldal Felhasználói kapcsolatba léphetnek az Üzemeltetővel , együttműködés megkezdése
  5. Üzleti ügyfél – a Weboldal professzionális felhasználója, aki az Üzemeltető ügyfele, akinek az Üzemeltető fizetett marketing vagy toborzási szolgáltatásokat nyújt a workornot.hu weboldal részeként.
  6. Professzionális felhasználói fiók – A Webhely lehetővé teszi az üzleti ügyfelek számára, hogy a Webhely fizetős szolgáltatásait használhassák profil fenntartásával és marketing- és toborzási tevékenységekre történő felhasználásával.
  7. Becenév – egyéni felhasználónév, amelyet akkor tettek közzé, amikor a Vállalatokról véleményt tesznek közzé a webhelyen.
  8. Webhely üzemeltetője – M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., No. Adóazonosító: 38731997, Str. SPL. INDEPENDENTEI sz. 291-293, 060042 Bukarest
  9. Profil - egy bizonyos cég www.workornot.hu weboldalán a keresőben végzett keresés eredményeként elindított aloldal, ahol a A Társaság az adatokat a Felhasználók véleményezésének lehetőségével együtt helyezi el.
  10. Általános Szerződési Feltételek - jelen weboldal szabályzat elektronikus formátumban kerül közzétételre a www.workornot.hu weboldalon;
  11. RODO – Általános Szerződési Feltételek (EU) 2016/679, az Európai Parlament és a Tanács (2016. április 27.) a természetes személyek védelméről a személyes adatok feldolgozása tekintetében adatokról és ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
  12. Webhely – weboldal https://www.workornot.hu
  13. Felhasználó – bármely entitás, amely a webhelyet használja, státuszától vagy jogi személyiségétől függetlenül.

3. §
Bevezető rendelkezések

 1. Az oldal feladata
  1. hogy a felhasználók hozzáférjenek a Magyarország területén kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozókról szóló információkhoz és adatokhoz;
  2. A felhasználók véleményeket publikálhatnak és értékelhetik a cégeket korábbi vagy jelenlegi alkalmazottak, valamint mások által, akik ismerik az adott vállalat foglalkoztatásának minőségét. A weboldal lehetővé teszi a legmagasabb szintű értékelési és ellenőrzési színvonalú cégek információcseréjét a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírt feltételek mellett.
 2. A weboldal használata csak az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak alapján lehetséges.
 3. A Weboldal felnőtt felhasználók számára készült.
 4. A Weboldalnak joga van weboldalán tartalomhirdetést elhelyezni mind az az Üzemeltető weboldala és kapcsolódó entitásai, valamint a nem kapcsolt jogalanyok, amelyek számára az Üzemeltető engedélyezte reklámtartalom elhelyezését.

4. §
A vállalkozók adatai

 1. Az Üzemeltető a jelen Általános Szerződési Feltételek és az általános jog előírásai szerint hozzáférést biztosít a Felhasználók számára az 5. § pontbanban említett üzleti tevékenységet folytató szervezetek nyilvántartásában közzétett adatokhoz. Ezek a szervezetek nem kötelesek legyenek a webhely felhasználói, vagy professzionális felhasználói fiókokkal rendelkezzenek. A vállalati adatokat nyilvános nyilvántartásokból kell letölteni, és oly módon kell elhelyezni a webhelyen, hogy lehetővé tegye azok elolvasását és letöltését.
 2. A webhelyen elhelyezett adatok az Üzemeltető oldalán csak tájékoztató jellegűek, és a nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvános nyilvántartásokból származik.
 3. Az üzemeltető nem vállal felelősséget az általa közzétett adatokért, beleértve azok tartalmát és az azokban előforduló hibákért.
 4. Ezek az adatok szintén nem képezhetik az indítás alapját vagy a munka elhagyását egy adott Munkáltatónál vagy üzleti kapcsolat létesítését. Az Üzemeltető e tekintetben felelősségét kizárja, a potenciális munkavállalók, üzleti partnerek által hozott döntések az ő egyéni döntéseik, amelyekért kizárólag ők a felelősek.
 5. Az Üzemeltető által közzétett és feldolgozott adatok az Oldalon – a weben – kizárólag tájékoztatási céllal kerül elhelyezésre, azzal a céllal, hogy az Üzemeltető jogos érdekei alapján szélesebb körben hozzáférhessenek az állampolgárok az üzleti tevékenységgel kapcsolatos információkhoz. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes információk a GDPR című bekezdésben találhatók.
 6. Minden Felhasználó köteles az oldalt a Szabályzatnak, a jogszabályoknak megfelelő módon használni, és oly módon, hogy az ne okozza az oldalon közzétett tartalom jogosulatlan módosítását és az oldal működésébe való jogosulatlan beavatkozást.

5. §
Webhely üzemeltetés

 1. Webhely – a web tartalmazza Magyarország területén bejegyzett cégek adatait az elérhető nyilvános és nyílt nyilvántartásokban, mint pl. Kereskedelmi nyilvántartás, Pénzügyminisztérium.
 2. A szolgáltatás minden egyes vállalat számára külön vállalati profilt hoz létre.
 3. A vállalati profil a következő cégadatokat tartalmazza:
  1. Cégregisztrációs adatok
  2. Százalékos minősítés egy adott cégre vonatkozóan
  3. Felhasználói megjegyzések, egy adott vállalathoz kapcsolódó webhely
  4. A vállalat által végzett munkaerő-felvétel, aktuális és archív
  5. A vállalati profil egy e-mail cím megadásával is lehetővé teszi a feliratkozást, amelyre az új megjegyzésekről tájékoztatást ad és egy bizonyos profil tevékenységei elküldésre kerülnek.
 4. Miután beírta egy bizonyos cég nevét a webhely erre a célra szolgáló keresőjébe, megjelenik a profilja.
 5. A Szabályzat értelmében a Felhasználóknak lehetőségük van véleményt közzétenni a Vállalkozásokról, ami lehetőséget ad az Üzemeltetőnek arra, hogy megjegyzést csak szöveges formában tegyen közzé egy adott Vállalat Profiljában.
 6. A felhasználók külön űrlapon is értékelhetnek egy adott céget, három lehetőség közül választva: Pozitív, Semleges vagy Negatív – ekkor lehet, de nem kell megjegyzést fűzni. Lásd a kiadott véleményt.
 7. Közzétett vélemények a Felhasználók által nyilvánosan hozzáférhetőek, amihez a Felhasználók a jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmának elfogadásával hozzájárulnak.
 8. A Felhasználónak lehetősége van arra is, hogy elolvassa egy adott Vállalkozással kapcsolatban korábban közzétett megjegyzéseit, és saját megjegyzést tegyen közzé a Vállalatnál, miután elfogadta a Feltételeket és megadta saját becenevét. Ezenkívül a Felhasználó jelzi, hogy véleménye pozitív, semleges vagy negatív.
 9. Vélemény hozzáadása a Vállalat profilján található „Vélemény hozzáadása” gomb megnyomása után történik. Ezután a Weboldal automatikusan elhelyezi a véleményt a Vállalati profilban.
 10. A Webhelynek van egy olyan funkciója is, amely a Vállalati profilon látható százalékos besorolás formájában jelenik meg. A százalékos értékelést a vélemény közzétételekor adott összes pozitív értékelés alapján számítják ki.
 11. A cégprofilon közzétett bármely vélemény a „Bejelentés” gomb megnyomásával jelenthető a moderátor felé, mint jelen Általános Szerződési Feltételek szabályainak megsértését. Ha egy adott véleményt 50 alkalommal jelentenek be, akkor a Moderátor ellenőrzi, hogy a bejegyzés megfelel-e a jogszabályoknak és az Általános Szerződési Feltételeknek.
 12. A weboldal lehetőséget ad arra is, hogy egy adott véleményre válaszolva véleményeken alapuló vitát indítson. Ehhez válassza ki a "Válasz" gombot, majd írja be a megjegyzés tartalmát, adjon hozzá egy Becenevet. Választ csak az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és a Válasz gomb megnyomása után lehet megadni.
 13. A hozzászólás közzététele írásos vélemény vagy válaszadás álnév megadásával jár. Azok a felhasználók, akik becenévvel véleményt tesznek közzé, hozzájárulnak az általuk közzétett adatok nyilvános közzétételéhez.
 14. A Szabályzat értelmében a felhasználóknak lehetőségük van egy adott Vállalat Profiljára feliratkozni. Az előfizetés megrendeléséhez válassza a Vállalat profiljában a „Vállalat követése” opciót, majd adja meg e-mail címét, és fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételeket. A Felhasználónak lehetősége van az opció kiválasztására, ha ő a Társaság tulajdonosa, hogy előfizethessen. Az e-mail cím formájában történő adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés a GDPR paragrafusában részletesen leírt személyes adatvédelmi szabályzatnak megfelelően történik.
 15. Azok a vélemények és válaszok, amelyek sértik az Általános Szerződési Feltételeket az Adminisztrátor önállóan vagy a fent leírt módon történő értesítés kézbesítésével eltávolítja vagy módosítja. Az Adminisztrátor fenntartja a jogot, hogy blokkolja azokat a felhasználókat, akik megsértik az Általános Szerződési Feltételeket.
 16. Az Üzemeltető tájékoztatja, hogy a weboldal bővítése miatt a Profilok ellenőrzésére, ellenőrzésére a nyilvános nyilvántartásokból vett adatok, azok változásai vagy frissítései, a megjegyzésekben közzétett tartalmak tekintetében nem áll rendelkezésre emberi erőforrás vagy rendszerképesség. a vizsgált cégek nevét vagy érdekeit. A fent említett jogsértés észlelése esetén a Felhasználók vagy Vállalkozások kötelesek az Üzemeltetőnek jelenteni a jogsértést a Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, az alábbi eljárás szerint.
 17. Minden Felhasználónak és Vállalatnak amellett, hogy a „Jelentés” gombon keresztül bejelentést tehet, jogában áll jelenteni a jelen Feltételek vagy az általánosan alkalmazandó jogszabályok megsértését a www.workornot .hu weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül. Az ettől eltérő formában (e-mail, hagyományos levél) benyújtott kérelmeket csak a honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő előzetes értesítést követően vesszük figyelembe. workornot.hu.
 18. A bejelentést tevő személy köteles a bejelentett szabálysértés hitelességét az Üzemeltetőnek megküldött megfelelő dokumentumokkal dokumentálni. Ez a személy is kizárólagos felelősséggel tartozik mind az Üzemeltetőhöz, mind annak a Társasághoz, amelynek profilját vagy véleményét közölték, a kérelem tartalmáért.
 19. A kérés kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő elküldése kötelezi az Üzemeltetőt, hogy az értesítéstől számított 21 napon belül ellenőrizze a kérést. Ha a kérelmezőnek például meghatalmazást kell kitöltenie vagy további dokumentumokat kell benyújtania, a 21 napos határidőt a hiányosságok pótlásának napjától kell számítani.
 20. Ha a kérelmező a Társaság képviselője. akinek a profilja az oldal adatbázisában található, akkor ennek a személynek be kell mutatnia a Vállalat képviseletének lehetőségét igazoló releváns dokumentumokat, vagy a képviseletére jogosult szervezet által kiállított esetleges meghatalmazást.
 21. Az oldalt használó felhasználók véleményeket és válaszokat tesznek közzé. A Vállalati profilokban megbízható és ellenőrzött információkat kell szolgáltatniuk a Vállalatokról.
 22. Tilos vulgáris szavakat, gyűlöletre uszító, vallási érzelmeket sértő, fasizmusra és nácizmusra hivatkozó és egyéb, törvénybe vagy tisztességbe ütköző tartalom közzététele. Szintén tilos üzleti titkot képező információt a véleményekben és válaszokban szerepeltetni. Tilos az Üzemeltetővel írásban meg nem egyeztetett nézetekben reklám- és marketingtartalom közzététele a semmisségi büntetés terhe mellett.
 23. Az oldal felhasználói teljes mértékben felelősek az általuk közzétett tartalomért, véleményükkel, ill. az értékelésekre adott válaszokért. A Felhasználók által közzétett értékelések nem sérthetik az általuk értékelt Társaságok érdekeit. Az Üzemeltető felelőssége kizárt a Felhasználók által a jelen ÁSZF-be és az általánosan alkalmazandó jogszabályokba ütköző módon bármilyen formában okozott károk esetén. Az oldal Üzemeltetője továbbá nem vállal felelősséget a Vállalatok profiljában közzétett vélemények tartalmáért. Az oldal használói kizárólagos felelősséggel tartoznak a közölt véleményekért és válaszokért A Vállalkozások érdekeit és jó hírnevét sértő bármely igényt közvetlenül az oldal Felhasználóihoz kell címezni, az Üzemeltető ezzel kapcsolatos felelőssége a feltételek szerint és feltételek kizárva.

6.§
GDPR

 1. A személyes adatok védelmére vonatkozó Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek megfelelően (2016. április 27) az oldal Üzemeltetője tájékoztatja, hogy a személyes adatok kezelője az M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., SPL. INDEPENDENTEI Nr. 291-293, 060042 Bukarest. Az érintett az alábbiak szerint léphet kapcsolatba a személyes adatok kezelőjével:
  1. írásban az M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., Str. SPL. INDEPENDENTEI sz. 291-293, 060042 Bukarest
  2. a kapcsolat@workornot.hu e-mail címen
 2. A személyes adatok kezelője adatfelelőst jelölt ki (DPO), aki a személyes adatok kezelésével és az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlásával kapcsolatos minden kérdésben megkereshető. Az érintett az alábbi módon léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel:
  1. írásban az M&A SOLUTIONS INTL S.R.L., SPL. FÜGGETLENSÉG sz. 291-293, 060042 Bukarest
  2. e-mailben kapcsolat@workornot.hu
 3. Az ügyintéző a következő magánszemélyek adatait kezeli:
  1. A workornot.hu weboldal használói;
  2. vállalkozók - olyan cégek, amelyek adatait nyilvános nyilvántartásokból vették fel, a már felsorolt Általános Szerződési Feltételekben;
  3. az Üzemeltető ügyfelei, üzleti partnerei;
  4. jogi személyeket vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egységeket képviselő vagy megfelelő meghatalmazással meghatalmazott személyek;
  5. azok a személyek, akik panaszt, bejelentést, igényt vagy egyéb kérelmet nyújtanak be az Üzemeltetőnek;
  6. akiknek az Üzemeltető külön felhatalmazás alapján reklám-, marketing- vagy toborzási levelezést küld;
 4. A személyes adatok kezelője az alábbi célokból kezeli a személyes adatokat:
  A személyes adatok kezelésének célja Az adatkezelés jogalapja
  A Weboldal használatára vonatkozó szerződés megkötése és végrehajtása, reklamációk elfogadása, kivizsgálása, bejelentés készítése Feldolgozás szükségessége a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, az ügyfélszolgálathoz és a távoli szolgáltatások nyújtásához szükséges kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok
  Direkt marketing és reklám A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke és az Adatkezelő hozzájárulása, ha azt külön jogszabályok előírják
  A weboldal üzemeltetése A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke és az Adatkezelő hozzájárulása, ha azt külön szabályzatok megkövetelik
  Kifogások keresése és panaszkezelés Üzemeltető A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke bíróság vagy választottbíróság előtti igény esetén
  A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke a az Adminisztrátor által nyújtott szolgáltatások, valamint az Adatkezelőhöz intézett kérések és kérdések; A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke, a szerződés teljesítése, a panaszok elbírálása és az Adminisztrátor hozzájárulása amikor külön rendelkezések alapján szükséges
  Elemzések és statisztikák A személyes adatok üzemeltetőjének jogos érdeke a szolgáltatás minőségének javításában
  Átadás jogi hatóságoknak és bírósági határozat alapján felhatalmazott személyeknek A feldolgozás az adminisztrátor jogszabályi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges
  Felhasználók személyes adatai - olyan magánszemélyek, akik megjegyzéseket fűznek hozzá, egyéni becenévvel A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke, a szerződés teljesítése és az Adatkezelő hozzájárulása, ha külön szabályozás alapján szükséges
  Vállalkozók személyes adatai - kereskedelmi tevékenységükről tájékoztatás Az ügyintéző jogos érdeke a gazdasági ügyletek átláthatóságának biztosítása érdekében, különösen a jelenlegi vagy leendő munkavállalók körében, a Vállalkozásokkal kapcsolatos vélemények és a véleményekre adott válaszok közzététele
  Előfizetők személyes adatai – kommunikáció olyan személyekkel, akik egy adott Vállalati profilra előfizetést rendelnek e-mail cím megadásával A személyes adatok kezelőjének jogos érdeke és az Adatkezelőnek adott hozzájárulása, ha azt külön jogszabályok előírják
  A Társaságokat képviselő személyek személyes adatai a szerződés megkötése és végrehajtása, a panaszok, bejelentések elbírálása, panaszok esetén a bíróság elé állítás A Társaság jogos érdeke a személyes adatok kezelője és az Adatkezelő adott esetben adott hozzájárulása külön szabályzat alapján
 5. A személyes adatok címzettje lehet IKT szolgáltatásokat nyújtó jogalany is, az adminisztrátorral együttműködő szervezetek, az ügyintéző alvállalkozói, postai, futárszolgálati, jogi és számviteli, biztosítási és banki szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.
 6. A személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezetbe nem kerülnek továbbításra.
 7. Az Üzemeltető saját termékeinek és szolgáltatásainak direkt marketingje esetén profilalkotást nem alkalmazunk.
 8. Személyes adatok védelme - Az üzemeltető a legmagasabb követelményeket figyelembe véve gondoskodik a tárolt és továbbított személyes adatok biztonságáról a GDPR és egyéb adatvédelmi jogszabályok szerint. Az adatvédelem biztonsági szintjének ellenőrzésére belső szabályzatot vezet.
 9. A személyes adatok kezelésének jogalapja:
  1. a vállalkozókra vonatkozó adatok kezelése a törvény rendelkezései, beleértve a közszféra információinak újrafelhasználásáról szóló 2016. február 25-i törvényt és a személyes adatok védelméről szóló 2016. április 27-i Általános Szerződési Feltételeket;
  2. az adatkezelés célja a gazdasági ügyletekről a többi résztvevő tájékoztatása a Résztvevők üzleti tevékenységéről, mindenki számára megbízható, hiteles és átlátható információkhoz való hozzáférést biztosítva, egyúttal a közérdekű adatok felhasználására vonatkozó jogszabályi előírások betartásával;
  3. a feldolgozott adatok a nyilvános információs szolgáltatásokban találják meg a forrásukat; , ezek pedig a fejlesztési miniszter által felügyelt Központi Nyilvántartás és Tájékoztató a gazdasági tevékenységről, valamint az Országos Bíróság igazságügyi miniszter által vezetett nyilvántartása;
  4. a személyes adatok feldolgozása szükséges ahhoz, hogy a Felhasználók minősítsenek egy adott céget, és válaszoljanak az észrevételekre - 6 cikkely 1, f) GDPR – jogos érdek – megjegyzés közzététele
  5. az adatkezeléshez külön hozzájárulás nem szükséges, mert az adatok nyilvánosak, nyilvános adatbázisokban és nyilvántartásokban kerülnek közzétételre, és a személyes adatok kezelőjének jogos érdekén alapulnak, így például az adatkezelő saját termékeinek, szolgáltatásainak közvetlen értékesítése, követelések a megkötött szerződés alapján, elemzési és statisztikai célból;
  6. az adatkezelő lengyel, európai és nemzetközi jogszabályok szerinti jogi kötelezettségeinek teljesítése;
  7. hozzájárulás önkéntes kinyilvánítása esetén - előfizetés megrendelése egy bizonyos Vállalat profiljára - art. 6 mp. 1 lit. a) GDPR
 10. Azok a személyek, akiknek személyes adatait az adminisztrátor kezeli, a következő jogokkal rendelkeznek:
  1. az Ön személyes adataihoz való hozzáférés joga tájékoztatás megszerzésével, hogy az Üzemeltető kezel-e adatokat és milyen célból;
  2. az adatok helyesbítésének joga a hiányos vagy hibás adatok helyesbítésének kérésével
  3. az adatok törlésének joga az Üzemeltetőhöz történő ilyen kérelem benyújtása vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonása következtében feldolgozás;
  4. a személyes adatok kezelésének korlátozásához való jog - ebben az esetben az Üzemeltető nem használhatja fel aktívan az adatokat például szerződéses célokra, miközben az Üzemeltető továbbra is tárolhatja azokat;
  5. személyes adatok továbbításának joga, ami azt jelenti, hogy azokat az Adatkezelőtől általánosan használt formátumban megkapja, és egy másik Adatkezelőnek elküldi;
  6. kifogás emelésének joga, különösen direkt marketing célból - a kifogás benyújtása a kifogásban megjelölt célú adatkezelés megszakadásához vezet;
  7. panasz benyújtásának joga a személyes adatok védelmével foglalkozó felügyeleti szervhez, amely a személyes adatok személyes adatainak védelméért felelős hivatal elnöke;
  8. a hozzájárulás visszavonásának joga - a visszavonás előtti cselekmények jogszerűségének befolyásolása nélkül;
  9. automatikus döntéshozatali folyamat esetén a döntés megkérdőjelezésének joga
  10. , emberi beavatkozás szükséges az egyéni döntés meghozatalához;
 11. A fent felsorolt jogok gyakorlása az adatkezelőn vagy az adatvédelmi tisztviselőn keresztül történik.
 12. A személyes adatok tárolásának időtartama - a következő esetekben:
  1. szerződés megkötése az adatkezelővel, a személyes adatokat addig tároljuk, amíg
   1. az érintett tényleges tiltakozást nem nyújt be a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen.
   2. a szerződés időtartama,
   3. a megkötött szerződés alapján fennálló igények elévülése, illetve a jogszabályi rendelkezésekből, így különösen az adótörvényből fakadó adattárolási kötelezettség lejártáig
   4. kommunikáció a www.workornot.hu weboldalon keresztül legfeljebb 30 napig
   5. kérelmek, panaszok, kérelmek kivizsgálása - az ügy végleges rendezéséig
   6. marketing és reklámozás - amíg kifogást nem emel, ill. hozzájárulását visszavonja
   7. statisztikai és elemző adatbázisokat - a szerződés megkötését követően anonimizált formában
   8. törvényben előírt kötelezettségeket - a törvény külön rendelkezései által előírt időtartamra a lejáratig e kötelezettségének
  2. információ a kereskedelmi tevékenységről mindaddig, amíg a Társaság egyedi körülményei miatt nem emel kifogást, feltéve azonban, hogy az Üzemeltető ezt nem teszi meg. nincs jogos érdeke az Adminisztrátornak
  3. a személyes adatok megadásához megfelelő hozzájárulás alapján a hozzájárulás visszavonásáig a hozzájárulásban meghatározott célokra használjuk fel.
 13. A személyes adatok megadása önkéntes, de az együttműködés kialakításához és a szerződés megkötéséhez és ennek teljesítéséhez szükséges. A személyes adatok megadásának elmulasztása vagy a hozzájárulás hiánya a szerződés megkötésének képtelenségét vonja maga után. A marketingcélú adatszolgáltatás önkéntes.

7. §
Cookie-szabályzat

 1. Az Üzemeltető weboldalának használata automatikus adatgyűjtést generál a felhasználó azon eszközéről, amelyen a felhasználó az Üzemeltető weboldalát futtatja. Rögzítésre kerül a Felhasználó készüléke által jelenleg használt IP-cím, a dátum és idő, az eszköz böngészőjének típusa és operációs rendszere, valamint a meglátogatott oldalak. Ezeket az adatokat az Üzemeltető által kínált szolgáltatások biztonságának és minőségének javítása érdekében gyűjtjük. A statisztikai célú elemzéseket csak anonimizált formában végezzük, minden egyéb elemzés a jelen Általános Szerződési Feltételek keretein belül történik. A személyes adatok süti szabályzaton belüli feldolgozása az 1. sz. 6 . ,1., f) GDPR, ahol a biztonsági célok és a szolgáltatások minőségének javítása az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogos érdekét képviselik.
 2. A Felhasználó kapcsolatfelvételi űrlapon keresztüli kapcsolatfelvétele esetén kizárólag a Felhasználó által az űrlapon megadott személyes adatok, amelyek a kérdések kezeléséhez és a válaszadáshoz szükségesek.
 3. Az Üzemeltető ajándékokkal kijelenti, hogy weboldala működtetéséhez a szolgáltatók segítségét veszi igénybe.
 4. Az üzemeltető cookie-kat használ, melyeket a felhasználó eszközére mentenek. A használt cookie-k egy része a böngésző munkamenetének vége után törlődik. Az egyéb cookie-k a Felhasználó eszközén maradnak, és lehetővé teszik az Üzemeltető számára, hogy a következő látogatáskor felismerje böngészőjét. A felhasználó beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k tárolásáról, és eldöntheti, hogy elfogadja vagy kizárja a cookie-k elfogadását. A cookie-k elfogadásának elmulasztása korlátozhatja az Üzemeltető weboldalának működését. A cookie-k elfogadása hozzájárulást jelent a Felhasználó személyes adatainak cookie-k segítségével történő feldolgozásához. Ebben az esetben a személyes adatok feldolgozása a 6 cikkely, 1., a) GDPR – Felhasználói hozzájárulás.
 5. A jelen bekezdésben nem szabályozott mértékben és a cookie-kra vonatkozó szabályzat tekintetében a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. §-ának rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

8. §
Az Üzemeltető felelőssége

 1. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználók vagy cégek semmilyen cselekedetéért, különösen az általuk közzétett tartalomért, ideértve azok valódiságára és érvényességére vonatkozó kijelentéseket, valamint ezen nyilatkozatok harmadik félre gyakorolt hatásait az általuk okozott károk esetén.
 2. Az üzemeltető nem vállal felelősséget a Webhelyhez való hozzáférés megszakításaiért és az ebből eredő károkért, amelyek véletlenszerű helyzetekből keletkeztek, pl. például szerverhibák, karbantartási tevékenységek, hackertámadások, éghajlati katasztrófák, háborúk és egyéb előre nem látható balesetek.

9. §
Záró rendelkezések

 1. Ezek az Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltatás honlapján való megjelenés napján hatályos és visszavonásig érvényesek.
 2. A jelen szabályzat kizárólag az Üzemeltető által értelmezhető.
 3. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása – csak az Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítására. Az Üzemeltető a Weboldal Felhasználóit az Általános Szerződési Feltételek módosulásáról a honlapján, azon személyek esetében pedig ezeken a címeken keresztül tájékoztatja, amelyek e-mail címével rendelkezik. Valamennyi jogalany tájékoztatást kap az Általános Szerződési Feltételek új változatának tartalmáról és hatálybalépésének időpontjáról, legkésőbb 7 nappal a hatálybalépés előtt. Ha a Felhasználók elutasító nyilatkozatot nem nyújtanak be az ÁSZF új változatára vonatkozóan, az elfogadásnak és a szerződés folytatására irányuló szándéknak minősül. Amennyiben ilyen nyilatkozatot a Feltételek módosításáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 napon belül nyújtanak be, az a Szerződés új szövegének hatálybalépésének napján a szerződés megszűnéséhez vezet.
 4. Az Általános Szerződési Feltételek alkalmazásával kapcsolatos panaszokat, kéréseket a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kell eljuttatni az Üzemeltetőhöz.
 5. Nem szabályozott kérdésekben a lengyel jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.
 6. Az Általános Szerződési Feltételek lengyel nyelvű változata jogilag kötelező érvényű, és csak akkor értelmezhető, ha az üzemeltető egy másik verziót tesz közzé.
 7. A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásából eredő, békés úton nem rendezhető vitákat az Üzemeltető által illetékes közös bíróság elé kell terjeszteni.
 8. Elválaszthatósági záradék – Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyul, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.
 9. A weboldal és a benne található anyagok szerzői jogvédelem alatt állnak, és az Üzemeltető hozzájárulása nélkül nem reprodukálható, másolható, terjeszthető és felhasználható.
 10. Bármilyen panaszt el kell küldeni az Üzemeltetőhöz a Kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, és az értesítéstől számított 21 napon belül elbírálásra kerül. Ha a kérelmezőnek például meghatalmazást kell kitöltenie, vagy további dokumentumokat kell benyújtania, a 21 napos határidő a hiányosságok pótlásától számítandó.
 11. Az üzemeltető a következő címen érhető el: email: kapcsolat@workornot.hu vagy a levelezési címen.